Nieuwsberichten over Regering Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over Regering https://www.rijksoverheid.nl/ Nieuwsberichten over Regering op Rijksoverheid.nl nl-NL Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan Sat, 01 Jun 2024 09:43:57 GMT 5 Nieuwsberichten Vivianne Heijnen draagt taken over aan Mark Harbers https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/22/vivianne-heijnen-draagt-taken-over-aan-mark-harbers Met ingang van zaterdag 25 mei gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat met zwangerschapsverlof. Gelet op de fase waarin de formatie van een nieuw kabinet zich momenteel bevindt, komt er geen nieuwe tijdelijke bewindspersoon. Minister Harbers (IenW) neemt de taken van Heijnen over. Wed, 22 May 2024 07:00:00 GMT 56fdd841-7a09-481d-ace6-cdf227909518 Kabinetsdelegatie spreekt met maatschappelijke organisaties over antisemitisme https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/07/kabinetsdelegatie-spreekt-met-maatschappelijke-organisaties-over-antisemitisme Minister-president Rutte, minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben maandag 13 mei een gesprek op het Catshuis met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties over de bestrijding van antisemitisme in Nederland. Tue, 07 May 2024 11:37:00 GMT 8eefeb20-5e3c-4c18-b18c-053fece5f624 Kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar demonstratierecht https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/19/kabinet-laat-onafhankelijk-onderzoek-doen-naar-demonstratierecht Het kabinet laat onafhankelijk onderzoeken of het huidige kader van het demonstratierecht nog voldoende aansluit bij de actuele ontwikkelingen. Aanleiding hiervoor is het toenemende aantal protestacties waarbij demonstranten vaak bewust de grenzen van het recht opzoeken of overschrijden of waarbij andere grondrechten of de nationale veiligheid in het gedrang kunnen komen. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid laten dit vandaag weten aan de Tweede Kamer. De ministers zijn voornemens dit onderzoek via het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) uit te laten voeren. Fri, 19 Apr 2024 11:45:00 GMT 68f27cef-d994-4849-877b-c538eaf3ee8e Wet sluiting Groningenveld gaat per 19 april 2024 in https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/18/wet-sluiting-groningenveld-gaat-per-19-april-in De sluiting van het Groningenveld gaat per 19 april 2024 definitief in. Woensdag 17 april 2024 heeft de Koning de wet ondertekend en vandaag is deze gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee komt de gaswinning definitief ten einde. Staatssecretaris Hans Vijlbrief staat hier vrijdag 19 april 2024 met Groningers bij stil op de plek waar zo’n 65 jaar geleden voor het eerst Gronings gas werd gevonden. Thu, 18 Apr 2024 10:33:00 GMT 1a0f6fbe-a8ab-48ef-bdb3-1f35ec4bc8c9 Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/15/nationale-herdenking-en-viering-van-de-bevrijding-4-en-5-mei Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn zaterdagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is zondag 5 mei in Roermond aanwezig bij de 5 mei-lezing. Aansluitend ontsteekt hij daar het Bevrijdingsvuur. Het Koninklijk Paar en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij, de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Mon, 15 Apr 2024 19:54:00 GMT ff84d363-763a-4b3c-a90e-bd5d8434050b Liesje Schreinemacher keert terug als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/15/minister-liesje-schreinemacher-keert-terug-als-minister-voor-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking Vandaag keert minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) terug van zwangerschapsverlof. Hiermee komt de periode waarin Geoffrey van Leeuwen haar taken overnam ten einde. Mon, 15 Apr 2024 09:04:00 GMT a11ac070-8492-4315-9c8f-068cd1742521 Voorjaarsnota 2024: extra geld voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/15/voorjaarsnota-2024 Het kabinet trekt extra geld uit voor Oekraïne, decentrale overheden en Defensie. Voor militaire- en humanitaire steun aan Oekraïne komt 4,4 miljard voor de periode 2024-2026 aanvullend beschikbaar. Decentrale overheden krijgen structureel 715 miljoen vanaf 2026 om de oploop van de opschalingskorting op het Gemeente- en Provinciefonds af te schaffen, waardoor taken en middelen beter in balans zijn. Defensie ontvangt in 2028 incidenteel 500 miljoen extra voor versterking van de luchtverdediging en munitie van de eigen krijgsmacht. Deze extra uitgaven komen uit meevallers op de diverse begrotingen, met als resultaat een gedekte begroting. Het EMU-saldo komt in 2024 uit op -2,5% en in 2025 op -2,8%. De EMU-schuld komt in 2024 uit op 47,2% van het bruto binnenlands product (bbp) en in 2025 op 49,3%. Mon, 15 Apr 2024 08:35:00 GMT cccb8118-c478-4667-b8f6-b726448bd6e1 Modernisering wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen in gang gezet https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/12/modernisering-wetgeving-ambtsdelicten-kamerleden-en-bewindspersonen-in-gang-gezet De wetgeving voor de opsporing, vervolging en berechting van ambtsdelicten door Kamerleden en bewindspersonen moet worden gemoderniseerd. De huidige (grond)wettelijke regeling is gedateerd en schiet ernstig tekort. De ministerraad heeft op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voorbereiding van zowel een wetsvoorstel tot wijziging van de ‘gewone’ wet als een voorstel tot grondwetswijziging om de procedures bij de tijd te brengen. Fri, 12 Apr 2024 12:45:00 GMT 9946190f-f798-4fc6-b112-467d94fa5e3d Benoeming minister voor Medische Zorg https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/01/benoeming-minister-voor-medische-zorg Koning Willem-Alexander zal op vrijdag 2 februari, op voordracht van de minister-president, met ingang van diezelfde datum mevrouw P.A. Dijkstra benoemen tot minister voor Medische Zorg. Thu, 01 Feb 2024 15:14:00 GMT ad30c538-8cc6-45b3-a4a0-65e0cc1543cd Benoemingen viceminister-president, minister van Financiën, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ontslag minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/01/10/benoemingen-viceminister-president-minister-van-financien-staatssecretaris-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap-en-ontslag-minister-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport Koning Willem-Alexander zal op vrijdag 12 januari, op voordracht van de minister-president, met ingang van diezelfde datum: Wed, 10 Jan 2024 16:31:00 GMT ace061a0-e478-419c-b7da-27b03083465c Ontslag minister van Financiën https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/26/ontslag-minister-van-financieen De vice-minister-president en minister van Financiën, mevrouw S.A.M. Kaag MA, MPhil, heeft 26 december 2023 de Koning verzocht haar per 8 januari 2024 ontslag te verlenen als vice-minister-president en minister van Financiën. Tue, 26 Dec 2023 14:48:00 GMT 3d4128ff-7653-45aa-a3fe-3636bb703060 Ontslag staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/30/ontslag-staatssecretaris-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. G. Uslu, heeft de Koning verzocht haar per 1 december 2023 ontslag te verlenen als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de aanvaarding van een andere functie. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld. Thu, 30 Nov 2023 09:01:00 GMT d0d53b6a-5c23-4824-b66e-6784c2590575 Nieuwe taakverdeling ministers https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/04/nieuwe-taakverdeling-ministers Koning Willem-Alexander heeft op 4 september 2023, op voordracht van de minister-president, met ingang van 5 september 2023: minister mr. E.N.A.J. Schreinemacher ontheven van de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en belast met de aangelegenheden betreffende Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; minister mr. drs. H.G.J. Bruins Slot ontheven van de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en belast met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken; minister H.M. de Jonge belast met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ir. C.E.G. van Gennip, benoemd tot viceminister-president. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld. Mon, 04 Sep 2023 12:50:00 GMT ab50fef1-18dc-4819-ab9a-cbbd1103af52 Minister-president Rutte biedt ontslag aan van kabinet https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/07/minister-president-rutte-biedt-ontslag-aan-van-kabinet Minister-president drs. M. Rutte heeft aan Zijne Majesteit de Koning het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aangeboden. De Koning heeft de ontslagaanvraag in overweging genomen en de minister-president, ministers en staatssecretarissen verzocht al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten. Zaterdag 8 juli ontving de Koning demissionair minister-president Rutte op Paleis Huis ten Bosch voor een toelichting op de ontslagaanvraag van het kabinet. Fri, 07 Jul 2023 21:09:00 GMT e0f88ad2-4d87-473e-aec2-9551692c1e4f Nederlandse militaire inzet in Irak groeit weer https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/07/nederlandse-militaire-inzet-in-irak-groeit-weer Nederland gaat meer bijdragen aan de NAVO-missie in Irak (NMI). Het betreft een infanteriecompagnie met ondersteuning van in totaal 145 militairen. Die wordt vanaf 1 januari 2024 voor een jaar ingezet voor Force Protection in Bagdad. Deze missie is actief op verzoek van Irak. Momenteel levert Nederland adviseurs en stafofficieren ter versterking van de Iraakse veiligheidssector. Die inzet wordt verlengd tot en met juli 2025. Fri, 07 Jul 2023 13:00:00 GMT 17ac05da-7484-4dd7-a147-f69b6c73f38d Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Europawet https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/07/ministerraad-akkoord-met-wetsvoorstel-europawet De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel EU-informatievoorziening Staten-Generaal (de Europawet). Door informatie-afspraken in de wet te verankeren, wil het kabinet besluitvorming in de EU transparanter maken voor de Eerste en Tweede Kamer en burgers, en de resultaten en toegevoegde waarde van EU-beleid zichtbaarder maken. De ambitie om deze wet op te stellen komt voort uit het coalitieakkoord. Fri, 07 Jul 2023 13:00:00 GMT 1b547941-05a2-4136-91a5-a64e5da99365 Minister-president Rutte ontvangt minister-president Morawiecki van Polen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/25/minister-president-rutte-ontvangt-minister-president-polen Minister-president Rutte ontvangt woensdag 31 mei 2023 minister-president Morawiecki van Polen op het ministerie van Algemene Zaken. Thu, 25 May 2023 10:52:00 GMT 9381d619-545c-489e-8f16-b7dbcf2752ba Excuses regering voor slavernijverleden Nederland https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/19/excuses-regering-voor-slavernijverleden-nederland Minister-president Mark Rutte heeft vanmiddag tijdens een toespraak excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaaf gemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. De minister-president uitte zijn excuses in het Nationaal Archief in Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van organisaties die zich sterk maken voor erkenning van de gevolgen van slavernij. In Suriname en op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan leden van het kabinet na de toespraak met betrokken organisaties en autoriteiten in gesprek over wat die excuses ter plekke betekenen. Mon, 19 Dec 2022 14:23:00 GMT 9aaaee41-6fe0-4285-bad3-246f7a5ea544 Kabinetsvisie innovatie: extra focus en financiering voor meer resultaat https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/11/kabinetsvisie-innovatie Het kabinet vindt dat de sterke kennispositie van Nederlandse onderzoekers en ondernemers moet leiden tot meer toepassingen in producten en diensten. Dat is nodig als antwoord op vele uitdagingen zoals grondstoffenschaarste, digitalisering, verduurzaming en veiligheid en vormt de basis voor economische groei. Het kabinet trekt de komende jaren dan ook meer dan € 20 miljard uit voor het innovatiebeleid en gaat daarin extra focus aanbrengen om zo meer maatschappelijke impact te realiseren. Fri, 11 Nov 2022 14:36:00 GMT 124cd883-ed88-460f-bfec-b9c2b01ef62d Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/eerste-bijeenkomst-nationale-veiligheidsraad Vandaag heeft de eerste bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) plaatsgevonden. De NVR kwam bijeen voorafgaand aan de ministerraad. Tijdens de NVR stond het thema economische veiligheid en weerbaarheid centraal. Fri, 04 Nov 2022 14:20:00 GMT 6b3a3680-a716-48e3-bf42-384434a9f52a